กฟภ สุโขทัย จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟรื้อถอนเสานำสายไฟลงใต้ดิน
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมปล่อยขบวนรถออกไปดำเนินงานจัดสายสื่อสารตามจุดด่างๆ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในกิจการของตนเองและบริการแก่สาธารณะ ทั้งในส่วนของโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต

กฟภ จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟ

แต่ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงมีสายและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่บนเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กสทช. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร ซึ่งจากความร่วมมือในการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไปพร้อมกับการพัฒนากิจการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายของ กฟภ

 

รื้อถอนเสานำสายไฟลงใต้ดิน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน