PEA จับมือผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมกันทั่วประเทศ
      เมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปิด'งานการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ทั่วประเทศ' โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง และ คณะผู้บริหารส่วนราชการ  ร่วมเป็นประธาน ในพิธี โดยมีนายอุดมศักดิ์ หิรัญยตระกูล ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร กำหนดแนวทางการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4,810 เส้นทาง รวมระยะทาง 9,550 กิโลเมตร โดย PEA กำหนดเส้นทาง วันเวลาดำเนินการและประสานงานให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสารเข้าทำการสำรวจ พร้อมติดเทปแสดงสัญลักษณ์ (Marking) สายสื่อสารที่มีการใช้งาน ส่วนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานจะรื้อถอนลงทั้งหมดโดยมีฝ่ายปกครองในพื้นที่เป็นสักขีพยาน สำหรับการดำเนินการจัดระเบียบนั้น PEA นำสายสื่อสารที่ยังคงใช้งานขึ้นคอนสื่อสารตามช่องที่กำหนด บันทึกข้อมูลการพาดสายสื่อสารของบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของ PEA เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การร่วมมือเดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นการปรับภูมิทัศน์เมืองไทยให้สวยงาม สร้างความปลอดภัย ความมั่นคงในระบบจำหน่ายและรองรับการยกระดับประเทศไทย คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562  ในวันนี้ PEA เริ่มจัดสายสื่อสารพร้อมกัน 74 จังหวัด ทั่วประเทศโดยในพื้นที่จังหวัดลำปางนี้ เริ่มต้นในเส้นทางถนนพหลโยธินสายเก่า (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกย่าเป้า-แยกนาก่วม (ฝั่งนิววิริยะทัวร์) เป็นระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนาคมและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ประทีป นันทะผาบ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ลำปาง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน