ธารน้ำใจช่วยเหลือ 3 ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย

..ธารน้ำใจทั่วประเทศหลั่งไหลช่วยเหลือ 3 ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัยต่อเนื่อง ล่าสุดยอดเปิดบัญชีรับบริจาคพุ่ง!นับแสนบาท พ่อเมืองพญาวานร ฯ วอนยังขอรับบริจาคช่วยเหลือสงเคราะห์ต่อ เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส และนางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาด ตัวแทนนางแสงแข จันทร์ฉลอง เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำสิ่งของถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหาแห้ง และอื่นๆที่จำเป็นในการดำรงชีพ ไปให้การช่วยเหลือ 3 ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย บ้านเนินโพธิ์ทอง หมู่ 11 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยนายเด่น วังชา อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 11 ตำบลเดื่อศรีคันไชย บ้านเสียหายทั้งหลัง นายบรรเทิง ธรรมวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 11 ตำบลเดื่อศรีคันไชย บ้านเสียหายทั้งหลัง นางนฤชล หอมแพน อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 11 ตำบลเดื่อศรีคันไชย บ้านเสียหายทั้งหลัง และบ้านนายพูลศักดิ์ ฝ่ายรีย์ อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 11 ตำบลเดื่อศรีคันไชย (เสียหายบางส่วน) โดยครั้งนั้นได้มอบเงินช่วยเหลือ รายที่เสียหายทั้งหลัง รายละ 3,000 บาท รายที่เสียหายบางส่วน 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม เครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยทุกรายเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะเดียวกันได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อช่วยเหลือ


ชื่อบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเนินโพนทอง ต.เดื่อศรีคันไชย ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน เลขที่บัญชี 419 – 3 - 47049 - 0 โดยมีชื่อผู้เบิก-ถอนเงินออกจากบัญชีได้ 3 คน และได้ตั้งจุดชั่วคราว( กางเต็นท์)รับบริจาคเงินและสิ่งของ ที่บริเวณจุดเกิดเหตุริมถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ขณะที่ยอดเงินเข้าบัญชีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ(วันที่ 22 ก.ย. 2562 เป็นต้นมา) จำนวนเงินกว่า 90,000 บาท ซึ่งในวันนี้ ( วันที่ 26 ก.ย. 2562) นายอำเภอวานรนิวาสและนายกกิ่งกาชาด ตัวแทนผู้บริจาคเงินที่เข้าบัญชีดังกล่าว มอบแก่ครอบครัวที่ประสบภัย โดยจัดแบ่งให้บ้านที่เสียหายบางส่วน 15 % ส่วนเหลือแบ่งให้ 3 ครอบครัวที่ไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเท่ากัน

สำหรับยอดบริจาครวมจากส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่มอบร่วมกับอำเภอวานรนิวาส ( ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 ) หลังวันที่เกิดเหตุจำนวน 150,090 บาท (งวดแรก) และได้มอบให้แก่ผู้ประสบที่ภัยเรียบร้อย อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังต้องขอรับบริจาค เนื่องจากผู้ประสบอัคคีภัยต่างได้รับความเดือดร้อน รวมถึงทรัพย์สินเสียหาย เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์และสิ่งของมีค่าอื่นๆ ที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งบุตรหลานญาติพี่น้องต้องคอยระวังดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับ เลขที่บัญชีธนาคารระบุไว้ข้างต้น จึงวอนผู้มีจิตเมตตากุศลสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เชื่อว่าคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

โดย  ไมตรี  แก้วบุญมี  สกลนคร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน