ลำปางคึกคักร่วมมาตรการ”ชิม ช้อป ใช้” กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และ สนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ทางสำนักงานคลังจังหวัดร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ เป็นร้านค้าถุงเงิน ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. – 20 ก.ย. ที่ผ่านมาจังหวัดลำปางมีสถานประกอบการเข้าร่วมมาตรการฯ ทั้งสิ้น 770 แห่ง โดยแบ่งตามประเภท ประเภทชิม (ร้านอาหาร+เครื่องดื่ม)จำนวน 353 ร้านค้า ประเภทช้อป (สินค้าและบริการ) 378 ร้านค้า และประเภทใช้ (โรงแรม/โฮมสเตย์/รีสอร์ท) 39 แห่ง แบ่งเป็นอำเภอ ดังนี้คือ อ.เมืองลำปาง 394 แห่ง อ.แม่เมาะ 63 แห่ง อ.เถิน 62 แห่งอ.แม่ทะ 52 แห่ง อ.วังเหนือ 50 แห่ง อ.ห้างฉัตร 45 แห่งอ.เกาะคา 30 แห่งอ. งาว 23 แห่ง อ.เมืองปาน 16 แห่งอ.เสริมงาม 11 แห่ง อ.แจ้ห่ม 11 แห่งอ. สบปราบ 8 แห่งและอ.แม่พริก 5 แห่ง


นอกจากนี้ยังมีธงฟ้าประชารัฐที่มีการลงทะเบียนเป็นร้านถุงเงินด้วยตนเองและร้านถุงเงินที่มีอยู่เดิมกว่า 500 แห่งรวมสถานประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดลำปางที่เข้าร่วมมาตรการ ชิมช้อปใช้ ทั้งหมด มากกว่า 1,200 แห่ง และเนื่องจากหลังจากการปิดรับสมัครร้านค้าถุงเงิน ยังมีสถานประกอบการร้านค้าสนใจเข้าร่วมมาตรการฯ เป็นจำนวนมาก ทางกรมบัญชีกลางจึงเปิดรับลงทะเบียนสถานประกอบการที่สนใจรอบที่ 2 ซึ่งสามารสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด  ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. – 15 ต.ค. นี้

 

 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับสิทธิมาตรการชิมช้อปใช้ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตน ตั้งแต่วันที่23 ก.ย. – 15 พ.ย. โดยจะให้สิทธิแก่ผู้สนใจ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น และลงทะเบียนได้วันละไม่เกิน 1 ล้านคน และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 30 พ.ย. นี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิชิมช้อปใช้ ดังนี้สัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียนมี Smart Phone พร้อมเครือข่าย Internetโดยจะมีขั้นตอนการลงทะเบียน 2 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิเว็บไซต์ และขั้นตอนลงทะเบียนการใช้สิทธิ์ในแอพพลิเคชั่น เป๋าตังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น 1 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทร 0-5426 5031 โทรสาร 0-5426 5000

ประทีป นันทะผาบ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน