เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุติปักเขตวิสุงคามสีมา 2 วัดชายแดนไทย - เขมร
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่วัดบ้านหนองเขียน ต.ห้วยตามมอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง  เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา  เปิดเผยว่า พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอรรคพล   อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาของวัดบ้านหนองเขียน ซึ่งวัดนี้ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2552 มีเนื้อที่อนุญาตให้สร้างวัด จำนวน 12 ไร่  มีพระอธิการประจวบ  จิรสีโล เป็นเจ้าอาวาส  และได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 โดยเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) พร้อมด้วย นายอำเภอภูสิงห์  ได้ปักเขตวิสุงคามสีมาทั้ง 4 ด้านของโบสถ์วัดบ้านหนองเขียน  พร้อมทั้งผูกผ้ามงคล โปรยดอกไม้ โดยมีข้าราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวบ้านหนองเขียน มาร่วมพิธีจำนวนมาก 

 

 

 

 

 

 


จากนั้น  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและคณะ  ได้เดินทางไปที่วัดป่าห้วยตามอญ  ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์  เพื่อประกอบพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาของวัดป่าห้วยตามอญ  ซึ่งวัดแห่งนี้ ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2551 มีเนื้อที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด จำนวน 10 ไร่  มีพระอธิการภัยทูน  โชติโก  เป็นเจ้าอาวาส ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562 ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับการอุปถัมภ์เป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ ต.ห้วยตามอญ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนชาวบ้านห้วยตามอญ มาร่วมพิธีจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง