พระครูโกศลสิกขกิจสนับสนุนการศึกษามอบครุภัณฑ์และสนามกีฬามูลค่า 2 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 กันยายน  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา เปิดเผยว่า  พระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ฝ่ายธรรมยุติ พร้อมด้วยอาตมาภาพ  นายสมยศ   พันธุ์มา  เลขานุการมูลนิธิหลวงปู่สรวง นายบุญชู   บุดดาห์  วัฒนธรรม อ.ภูสิงห์  ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์และครุภัณฑ์ ให้แก่ ร.ร.บ้านไพรพัฒนา จากนั้น  ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งที่บริเวณหน้าอาคารเรียน ร.ร.บ้านไพรพัฒนา เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรการ  น้อยสงวน ผอ.ร.ร.บ้านไพรพัฒนา  คณะอาจารย์และน.ร. ร.ร.บ้านไพรพัฒนา  และคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง ร่วมในพิธีรับมอบครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 


พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวงได้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา  ในครั้งนี้เป็นมูลค่าจำนวน  2,013,000 บาท ประกอบด้วยสนามกีฬาอเนกประสงค์  มูลค่า 600,000 บาท  จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย  จำนวน 140,000 บาท สนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 230,000 บาท  ซื้อเครื่องดนตรีโยธวาทิต  จำนวน 430,000 บาท  ปรับปรุงห้องประชุมโกศลสิกขกิจ  จำนวน 300,000 บาทและปรับปรุงภูมิทัศน์  สวนหย่อม  ปรับพื้นที่สนามจำนวน 700,000 บาท  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก น.ร.ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาด้าน อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตาอันสูงยิ่งจาก พระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ฝ่ายธรรมยุติ  ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์และครุภัณฑ์มูลค่า  2,013,000 บาท   ในครั้งนี้

 

 

 

พระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ฝ่ายธรรมยุติ กล่าวว่า  การที่ พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการกีฬาแก่ ร.ร.บ้านไพรพัฒนา ในครั้งนี้  นับว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของพระสงฆ์ธรรมยุติ จ.ศรีสะเกษ  เป็นการสร้างคุณประโยชน์อันสูงยิ่งด้านการศึกษาให้แก่เด็ก น.ร.ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ห่างไกล จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้เด็กได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ และมีสนามกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  จังหวัดศรีสะเกษ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน