ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสำโรง จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายประสงค์  อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า การทำหมันให้แก่สุนัขและแมว การรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น และการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้านหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า เรบีส์ไวรัส ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น กระต่าย สุนัข แมว ซึ่งโรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย

 

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า
เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าให้หายขาดได้  องค์การอนามัยโลกและองค์การโรคระบาทสัตว์ระหว่างประเทศ จึงกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของ “หลุยส์ปาสเตอร์” ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้กับผู้ที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้เป็นครั้งแรก

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทัย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน