“ไม่รู้ก็ได้รู้ว่าต้นอะไร” เปิดตัวแอพลิเคชั่น “4 Rester” ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้เพิ่มสีเขียวให้โลก




ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมไอซาน่าโคราช นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติเปิดตัว แอพลิเคชั่น “4 Rester” (ฟอเรสเตอร์) ” โดยมี นายวีรพล จงเจริญใจ รองประธานกรรมการ สถาปนิคอิสาน, ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,  ดร.นิธิ  ลิศนันท์, นายณริศร์ สิทธิภู่ประสริฐ และนายศุภมิตร จันทรโทวงศ์ ทีมผู้สร้าง แอพลิเคชั่น ร่วมเปิดตัวแอพลิเคชั่น “4 Rester” (ฟอเรสเตอร์) ” แอพแรกของคนไทย ที่จะชวนคนมาเปลี่ยนเมือง ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้และเพิ่มสีเขียวให้กับโลก

ปักหมุดต้นไม้ ชวนคน เปลี่ยนเมือง เป็นแอพลิเคชั่นเพื่อใช้เก็บข้อมูลต้นไม้ในเมือง เพียงถ่ายรูป ระบุพิกัด ระบุพันธุ์ไม้ แล้วกดส่งข้อมูล

นายวีรพล จงเจริญใจ รองประธานกรรมการ สถาปนิคอิสาน  กล่าวว่า  แอพลิเคชั่น “4 Rester” (ฟอเรสเตอร์) ” เราได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว) "  ในโครงการการสำรวจและวิเคราะห์บริบทการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเมืองนครราชสีมาโดยใช้กระบวนการ Urban Forestry" เพราะเราคิดว่าระบบฐานข้อมูลจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในอนาคต

แอพลิเคชั่น “4 Rester” (ฟอเรสเตอร์) ” สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลต้นไม้ในเมืองให้ถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง รวมถึงให้ความรู้พื้นฐานด้านพันธุ์ไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและตระหนักถึงประโยชน์ของต้นไม้ที่มีต่อมนุษยชาติ และเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งในอนาคตสามารถนำข้อมูลนี้ไปเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาเมือง

ข้อมูลต้นไม้จะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลแบบเปิดที่ใคร ๆ ก็สามารถเข้าไปศึกษาต่อยอดได้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน