คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหาประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ
(วันที่27กันยายน62) ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร นำโดย ส.ส.นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมการฯ เดินทาง ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในวันที่ 24 - 25 กันยายน 62 เพื่อศึกษาดูงาน รับฟังปัญหา ด้านสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์และมาตรการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแท่น และอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (24กันยายน62)เวลา13.30น. ที่ห้องประชุมแท่นเงิน โรงพยาบาลบ้านแท่น คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมการฯติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ โดยมีนายเสกสรรค์  สวัสดิ์ศรีนายอำเภอบ้านแท่นให้การต้อนรับ คณะของ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ซึ่งนางนิธิมาวดี คำวงศ์ ผอ.รพฯได้กล่าวบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาของโรงพยาบาลบ้านแท่นโดยมีนายแพทย์ วชิระ บทวิบูลย์ นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดชัยภูมิร่วมฟังการบรรยาย หลังจากนั้นคณะของ นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลนานกว่า2ชั่วโมงหลังจากนั้นคณะทั้งหมดได้ออกเดินทางต่อไปที่แปลงสาธิตทางการเกษตร(สวนส้มโอ)ของกลุ่มชาวสวนส้มโอบ้านแท่นเพื่อศึกษาการดำเนินงานควบคุมการใช้สารเคมีปราบ ศัตรูพืช ของหน่วยงานในพื้นที่โดยมีเกษตรอำเภอบ้านแท่นตัวแทนเกษตรกรผู้นำชุมชน พาเยี่ยมชม สวนส้มโอของกลุ่มชาวสวน กว่า 1700 ไร่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทั้ง 2 แห่ง ทางคณะกรรมาธิการ การ สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ได้รับข้อมูล และการรายงานปัญหา เป็นที่น่าพอใจและจะนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือต่อไป ก่อนที่จะ เดินทางกลับเข้าที่พัก เพื่อทำภารกิจในวันที่25กันยายยน62 ในพื้นที่อีก 1 วัน

 

สัมมนา และการบรรยายเรื่องสถานการณ์และมาตรการส่งเสริมอาหารปลอดภัย

และในวันที่25 กันยายน 62เวลา09.30น.  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นพ. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ได้เดินทางไปยัง ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ เพื่อร่วม การสัมมนา และการบรรยายเรื่องสถานการณ์และมาตรการส่งเสริมอาหารปลอดภัย โดยมีนางสาวสุกัลยา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ และ พ.ต.อ.สุธีภัค วัชระโชติกุล ผกก.สภ.แก้งคร้อ นายครรชิต ตระกูลพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแก้งคร้อให้การต้อนรับ ซึ่งในครั้งนี้นายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ ได้กล่าวเปิดงานการสัมมนา พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนากว่า500คน แล้วยังมีการบรรยายเรื่องอันตรายและโรคที่เกิดจากสารเคมีโดยนายดุสิตหิรัญวรรณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และต่อเนื่องด้วยเรื่องการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชให้ปลอดภัยโดยนายบุญ พร้อมวงษา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ได้เปิดเวทีอภิปรายรับฟังและปรึกษาปัญหาจากผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยคณะวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบรรยากาศเวทีอภิปรายเป็นไปด้วยความคึกคักประชาชนหลายราย ได้ลุกขึ้นอภิปราย ในหลายๆประเด็น ทางด้านคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้รับเรื่องไว้ เพื่อนำไปพิจารณาไว้แล้วเช่นกัน

 

 

 

นางนิธิมาวดี คำวงศ์ ผอ.รพฯได้กล่าวบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาของโรงพยาบาลบ้านแท่น

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน