สุดอลังการ!!แห่หฺมฺรับและขบวนพาเหรดเปรตเดือนสิบเมืองคอนยิ่งให่-เผย วธ.เตรียมประกาศ“หุ่นเปรตเมืองคอน”เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมืองคอนและภาคใต้
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 ก.ย. 2562 ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานในพิธีปล่อยขบวนแห่หฺมฺรับ เทศกาลบุญสรทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 โดยมีกล่มอำเภอ หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนส่ง    หฺมฺรับเข้าร่วมขบวนแห่เพื่อประกวดหฺมฺรับและขบวนแห่หฺมฺรับชิงถ้วยพระราชทานชิงหฺมฺรับทองคำพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล เป็นจำนวนมาก ซึ่งขบวนแห่หฺมฺรับเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ไปตามถนนราชดำเนินมุ่งสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไสว เขียวจันทร์ รอง นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            ในขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนจำนวนมากแห่รอชมขบวนหฺมฺรับสองฝั่งถนนราชดำเนินอย่างเนื่องแน่น โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน้ำตาปี ที่ได้ออกแบบนำเอากระจาด (ภาชนะสำหรับใส่ขนมเดือนสิบนำไปวัด) ขนาดยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกมาดักแปลงเป็นหมฺรับส่งเข้าประกวด ซึ่งผลการประกวดหฺมฺรับและขบวนแห่หฺมฺรับ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินและประกาศการประกวดในคืนวันเดียวกันนี้

สดอลังการขบวนแห่หฺมฺรับเทศกาลบุญสารทเดือนสิบเมืองนคร ประจำปี 2562

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อเย็นวานนี้ (26 ก.ย.) รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานปล่อยขบวนพาเหรดเปรตจากหาวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ไปตามถนนราชดำเนินมุ่งสู่สถานที่จัดงานนิทรรศการประกวดหุ่นเปรต พาเหรดเปรตและลานตะเกียงเคียงดิน บริเวณตลาน้ำเมืองลิกอร์สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชกิจกรรมดังกล่าวถือเปนหัวใจของการก่อเกิดงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชแลภาคใต้ โดยมีนายไพฑูรย์ อินทศิลา สื่อมวลชนอาวุโส และประธานจัดกิจกรรมนิทรรศการประกวดหุ่นเปรต พาเหรดเปรตและลานตะเกียงเคียงดิน นายสุชาติ ชายมัน ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช นายพิชัย บุณยเกียรติ อดีต สว.และนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นางสันติยา ศรีเจริญ หัวหนาฝ่ายนโยบายและแผน อบจ.นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารภาคเอกชนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางความตื่นตา ตื่นใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่รอชมและเข้าร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่และสนุกสนานเต็มที่

            หลังจากขบวนพาเหรดเปรตไปถึงสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายวราวุธ หมีเฟื่อง ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดหุ่นเปรตและขบวนพาเหรดเปรต โดมีนายสุวพจน์ สังข์ทองจีน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและจัดการการศึกษา อบจ.นครศรีรรมราช และนางสันติยา ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบจ.นครศรีธรรมราช ร่วมมอบรางวัลในการประกวด ซึ่งก่อนพิธีมอบรางวัลได้มีการแสดงโชว์ผาดโผนของกลองยาวคณะ “อนุสรณ์สถานทุ่งศรีเมือง” อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจและชื่นชมในความสามารถของกลุ่มแม่บ้านทุ่งศรีเมือง

สำหรับผลการประกวดประเภทหุนเปรต นะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช (1) รับเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช(2) รับเงินรางวัล 8,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอนดับ 2 ได้แก่ วัดเขาพระทอง  อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

            ส่วนผลการประกวดประเภทชบวนพาเหรดเปรต ชนะเลิศได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รับเงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช รับเงินรางวัล 8,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช   รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ วัดเขาพระทอง รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

            นายไพฑูรย์ อินทศิลา ประธานจดกิจกรรม ฯกล่าวว่า การจัดกิจกรรมประกวดหุ่นเปรตพาเหรดเปรต เทศกาลบุญสารทเดือนสิบปีนี้เป็นปีที่ 16 จากการจัดงานเทศกาลเดือนสิบต่อเนื่องมานาน 96 ปี โดยกิจกรรมหุ่นเปรตนับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยวลื่อมวลชนนำเสนอข่าวต่อเนื่องมากที่สุด เพราะเปนกิจกรรมที่เป็นหัวใจของการก่อเกิดงานเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความกตัญญูกตเวที กระตุ้นจิตสำนึกบาปบุญคุณโทษ ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด โดยที่ผ่านมาได้รับงบประมาณสนับสนุนบางสวนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ล่าสุดทราบว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณา”หุ่นเปรตเมืองนครฯ”เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ โดยตนร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนคศรีธรรมราชและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำลังรวบรวมเรื่องราวและข้อมูลส่งให้กระทรวงวัฒนธรรมภายในวันที่ 30 ก.ย. 2562 นี้ .

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ข่าว/ ยุทธระ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง