จิตอาสาพัฒนาเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ ทำความสะอาดบริเวณวัดกุฎีลาย (ชมคลิป)
วันที่ (27 ก.ย.62)  ที่ วัดกูฎีลาย  ต.บ้านใหม่  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  นายบดินทร์  เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกันปลูกต้นจำนวน 2 ต้น  ต้นทองอุไร 50 ต้น และพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดกุฎีลาย โดยมีน.ส.พเยาว์ รื่นพืช  ปลัดอาวุโสอำเภอพระนครศรีอยุธยา  นายประจัญ  จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี

​​​​​​


นายบดินทร์  เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า   สำหรับการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"   เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน   อีกทั้งการจัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์   ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับจิตใจให้ประชาชน   มีจิตเอื้อเฟื้อ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและร่วมกันพัฒนาประเทศ เพื่อสืบสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เสริมสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ   เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ   อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ทำให้บริเวณศาสนสถานสะอาด และทำให้ภูมิทัศน์สวยงาม

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าว ที นิวส์  จ.พระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน