พะเยา ศิลปินเมืองพะเยาและภรรยาตามรอยพ่อศาลเศรษฐกิจพอเพียงยังยืน
นายแทน วาเพชร อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 16 ตำบลแม่นาเรือ ออำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศิลปินเมืองพะเยา และนางขนิษฐา วาเพชร ภรรยา  กำลังทำกิจกรรมของตนเองทั้งการวาดรูปและเพาะพันธ์ยอดอ่อนทานตะวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของสองสามีภรรยาดังกล่าวที่น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในชีวิตครอบครัว จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี


โดยนางขนิษฐา บอกกว่า ตนเองพร้อมกับสามี ก็ได้ช่วยกันพัฒนาที่ดิน ที่อยู่หลังบ้าน ประมาณ 2 ไร่เศษ  โดยแบ่งเป็นปลูกข้าว 1 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ กับบ้านหลังเล็กๆ 1 ไร่  ภายใต้หลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9  และดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างเรียบง่าย โดยตนเองจะปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน เนื่องจากดูแลง่าย เพื่อไว้บริโภคและจำหน่าย ปัจจุบันตนเองนั้นได้ปลูกผักหลายชนิด  อาทิ คะน้า ผักกาด ชะอม พริก ต้นหอม กะหล่ำปลี ตะไคร้ ขิง ข่า มะนาว มะเขือยาว กระเพรา และผักที่เป็นจำพวกของเครื่องแกงแค ผลไม้ต่างๆ นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีบ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่และเป็ดไข่ เพื่อบริโภคในครอบครัวด้วย สามีซึ่งเป็นศิลปินเมืองพะเยา ก็ไม่ได้ทิ้งงานด้านศิลปะ และจะทำควบคู่กันไป เนื่องจากว่าหลังจากตนเองได้มาปลูกผัก ทำสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ตนเองมีความสุขดีที่ได้ทำ และผักที่ ตนเองปลูกนั้นปลอดสารพิษทั้งหมด ใช้ปุ๋ยที่หมัก ผสม ขึ้นเอง โดยเน้นปลูกไว้กินเองบ้าง แบ่งขายตามตลาดในหมู่บ้าน และสามารถเก็บส่งขายตามตลาดได้ทุกวัน และแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้าง 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน