แม่ฮ่องสอน-เปิดตลาดการค้าสองแผ่นดิน เชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอน – รัฐคะยา
เปิดตลาดการค้าสองแผ่นดิน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดงานเชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอน – รัฐคะยา ณ สนามบินอำเภอขุนยวม หวังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสองประเทศจับมือลงทุนการค้าระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมาขึ้น
 
เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 27 กันยายน 2562 นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานเชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอน และรัฐคะยาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ.บริเวณลานสนามหญ้าสนามบินเก่า อำเภอขุนยวม โดยมีนายปัญญา  จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน ,  นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง ส.ว.แม่ฮ่องสอน ,  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม , นายอำเภอแม่แจ๊ะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนทั้งฝ่ายไทย และฝ่ายเมียนมา ร่วมงานอย่างคึกคัก 

หลังพิธีเปิด ทางด้านฝ่ายผู้แทนของรัฐคะยา ได้นำเสนอแผนโรดแมปการสนับสนุนการเปิดด่านการค้าชายแดนช่องทางห้วยต้นนุ่น ให้เป็นด่านการค้าถาวร โดยทางฝ่ายเมียนมา ได้มีการพัฒนาสถานที่ในการก่อสร้างอาคารรองรับสินค้า การค้า และอาคารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ ตม.พม่า , ศุลกากรพม่า และส่วนงานอื่น ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการปรับพื้นที่ติดชายแดนไทยทางฝั่งพม่า เพื่อรองรับการการเปิดด่านถาวร นอกจากนั้นทางฝ่ายพม่าได้มีการปรับปรุงถนนจากเขตไทยเข้าไปถึง จ.ลอยก่อว์ เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ไทยยังมีปัญหาเรื่องการก่อสร้างปรับปรุงถนนที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าดอยเวียงหล้า ที่ยังไม่แล้วเสร็จ
 


 


การเปิดตลาดการค้าสองแผ่นดินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านให้มีระบบ กฎเกณฑ์ ยึดถือระบบการค้าเสรีและประโยชน์ร่วมกัน ให้เกิดการพบปะเจรจาหารือ การสร้างความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นฐานสร้างความร่วมมือต่าง ๆ


 
ในส่วนของการจัดงานมีการจำหน่ายสินค้าประเภท OTOP ของทางฝ่ายเมียนมา ก็มีประเภทกำไลหยก , พลอยสีนานาชนิด เป็นสินค้าหลักที่นำมาจำหน่าย ตลอดจนสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค เช่นพริกแห้ง ถั่วแป๊ะหล่อ ฯอื่นๆเป็นจำนวนมาก ในส่วนคูหานวัตกรรมของฝ่ายไทยที่นำมาแสดงประกอบด้วย เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์จากบริษัทโตโยต้าล้านนา ฯ รถยนต์บรรทุกเพื่อการเกษตร เครื่องมือทางการเกษตรฯ และบูทการท่องเที่ยวของเอกชน เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้กับฝ่ายเพื่อนบ้านสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาที่มาเที่ยวงาน
   ---------------------------------------------


ทศพล / แม่ฮ่องสอน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน