ลพบุรี...เจ้าอาวาสวัดพุน้อย นำสิ่งของที่ได้จากการจัดโครงการช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ ตักบาตรทุกวันอาทิตย์ นำไปช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในจ.ตาก
พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง จัดกิจกรรมร่วมน้ำใจสายบุญ จากโครงการ ช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ วัดพุน้อย ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในทุกวันอาทิตย์ นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ขนม รองเท้า ยารักษาโรค ชุดไทย และปัจจัย มอบให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส ในครั้งนี้เดินทางไปยังอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งไปที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนา๔(สาขาบ้านพะดี)ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก โรงเรียนที่๒.โรงเรียนบ้านยะโยคี ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก นอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของมอบให้กับสำนักสงฆ์ ต่างๆในตำบลอุ้มผางอีก4แห่ง

 


โดยพระโสภณพัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดพุน้อย เปิดเผยว่า ช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมแล้วจึงได้นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง รองเท้า อุปกรณ์เรียน มามอบให้กับนักเรียนที่อุ้มผางเพื่อตั้งเป็นคลังอาหารไว้ให้กับเด็กๆได้กินกันในช่วงเปิดเทอม ซึ่งเด็กที่นี้ขาดแคลนอาหารกลางวันและได้มีการทำหนังสื่อของความช่วยเหลือมาทั้งวัดจึงได้จัดกิจกรรมร่วมน้ำใจสายบุญ จากโครงการ ช็อปปิ้งวัด ช็อปปิ้งบุญ วัดพุน้อยมาให้ความช่วยเหลือ เห็นเด็กได้กินนม กินขนม และมีความสุขทำให้ทุกคนที่มามีความสุขไปด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง