ปรบมือรัวๆ!!!สังคมไทยต้องการอย่างพวกคุณ..เยาวชนเมืองคอนรวมกลุ่มเยาวชนจิตอาสา สลายทุกความขัดแย้งมุ่งมั่นปณิธาน “จิตอาสาแก้ปัญหาสังคมไทย”
 (3 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มเยาวชนในหลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “กลุ่มเยาวชนจิตอาสา” โดยได้รวมตัวกันออกสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งปณิธานว่า“จิตอาสาแก้ปัญหาสังคมไทย” จนได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก

                โดยแต่เดิมกลุ่มเยาวชนเหล่านี้จะสังกัดอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ  เช่น กลุ่มอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิประชาร่วมใจ อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิไต้เต็กตึ้ง อาสากู้ภัยสยามรวมใจ นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ซึ่งแต่เดิมจะรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ เช่น เขต อ.หัวไทร อ.ปากพนัง อ.เมือง   .พรหมคีรี อ.ท่าศาลา อ.สิชล อ.นบพิตำ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประภัยอุบัติเหตุรถชน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ  และจะแยกกันปฏิบัติงานในกลุ่มที่ตัวเองสังกัดอย่างชัดเจน  ที่สำคัญในช่วงแรก ๆ แต่ละสังกัดจะมีคามขัดแย้งแย่งกันปฏิบัติหน้าที่จนนำไปสู่การทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันก็เกิดขึ้นบ่อย ๆ สร้างภาพติดลบกับองค์กรที่ตัวเองสังกัดเป็นอย่างมาก


ต่อมานายเสถียร จันทร์ชุม “ร่วมใจ 2901”  หัวหน้าผู้ประสานงานอาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช ได้เริ่มรวมกลุ่มเยาวชนจิตอาสาต่างสังกัดเข้าด้วยกัน ออกร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัยต่าง ๆ ทั้งอุบัติเหตุบนท้องถนน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ผู้เจ็บป่วยไข้ ผู้ที่ยากไร้หรือมีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส  นักเรียนในโรงเรียนชนบทห่างไกล จนในปัจจุบันสามารถหลอมรวมจิตใจเยาวชนจิตอาสาจากทุกสังกัดมาเป็นเครือข่ายเดียวกันเกือบทั้งจังหวัด คาดว่ามีสมาชิกรวมกันทั้งหมดนบพันคน  สมาชิกในแต่ละพื้นที่จะช่วยกันตรวจสอบหาครอบครัวผู้ที่ยากไร้ ด้อยโอกาส พิการ ฐานะยากจน การจะจัดทำเป็นโครงการจัดกิจกรรมระดมเงินทุน โดยขอรับบริจาคเงินสด วัสดุ สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่น ๆ ที่จำเป็นในแต่ละโครงการ หลังจากนั้นจะจัดเป็นขบวนคาราวานเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งสร้างบ้าน  ห้องน้ำห้องส้วม มอบสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมเงินสดเป็นทุนเลี้ยงชีพหรือเป็นทุนในการประกอบอาชีพให้กับผู้ยากไร้

                นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนจิตอาสาดังกล่าวยังจัดกิจกรรมเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน หรือในชนบทห่างไกล มีการนำเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน ยากไร้ มอบเสื้อผ้า ชุดนักเรียน สมุดและหนังสือ รองเท้านักเรียน ข้าวสารอาหารแห้ง วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และยังออกแรงร่วมกันช่วยสร้างอาคารเรียน พัฒนาปรังปรุงสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนต่าง ๆ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละพื้นที่ทั่วจังหวัดนครศรีธารรมราชตามความจำเป็นเร่งด่วนตามลำดับ

                นายเสถียร จันทร์ชุม เปิดเผยว่าล่าสุด”กลุ่มเยาวชนจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการสร้างสนามเด็กเล่น BBL ให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาวดี ในพื้นที่ ต.เสาภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นอกจากจัดทำสนามเด็กเล่นให้เด็กนักเรียนแล้ว  ยังช่วยกันปรับปรุง พัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนคงคาวดี และทาสีโต๊ะเก้าอี้ ภายในโรงเรียน รองรับการเปิดเทอมที่จะมาถึงในเร็ว ๆ นี้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง