กินเจระนองคึกคัก!!รมต.ท่องเที่ยวกีฬา ร่วมเปิดงานเทศกาลถือศีลกินผักสานสายศรัทราสองแผ่นดินไทย-เมียนมา
วันที่ 29 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลถือศีลกินผัก..สานสายศรัทราสองแผ่นดินไทย-เมียนมา ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง นายจิรวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก


สำหรับงานเทศกาลถือศีลกินผัก..สานสายศรัทราสองแผ่นดินไทย-เมียนมา ที่จังหวัดระนอง จัดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา และมีสายสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอีกทั้งในจังหวัดระนองจะมีแรงงานชาวเมียนมาที่มาประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างจำนวนมาก ซึ่งในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ นอกจากจะมีคนไทยแล้ว ยังมีแรงงานชาวเมียนมาอีกจำนวนไม่น้อยที่ร่วมถือศีลกินเจด้วย

ดังนั้นในปีนี้ทางจังหวัดระนอง โดยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดงานงานเทศกาลถือศีลกินผักขึ้น ภายใต้ชื่อ งานเทศกาลถือศีลกินผัก..สานสายศรัทราสองแผ่นดินไทย-เมียนมา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีการถือศีลกินผัก การละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ และลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภทของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงประชาชนทั่วไปทั้งในจังหวัดระนอง และแรงงานชาวเมียนมา รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น ส่วนในปีนี้มีโรงพระต่างๆในจังหวัดระนองเข้าร่วมงาน จำนวน 23 โรงพระ และในแต่ละคืนจะมีการประกอบพิธีกรรมของโรงพระต่างๆ ที่เวียนกันมาร่วมประกอบพิธีกรรมสลับสับเปลี่ยนกันทั้ง 9 คืน นอกจากนี้ยังภายในบริเวณงานยังได้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารเจในราคาประหยัด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ทุกคืนอีกด้วย


ภาพ/ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน