กาฬสินธุ์เตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเขาภูสิงห์ปีที่ 15 ยิ่งใหญ่
พระครูสิริพัฒนนิเทศ  ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ-วัดพุทธาวาสภูสิงห์   กล่าวว่า  งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ ประจำปี 2562  ได้มีการกำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 ต.ค. นี้  โดยปีนี้ได้รับเมตตาพระเถรานุเถระผู้ใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางมาร่วมรับบิณฑบาตจากญาติโยมมากกว่า 500 รูป  ซึ่งปีนี้ยังคงเน้นเรื่องข้าวสารอาหารแห้งในการตักบาตรเทโวโรหณะปีนี้   ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นจะนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์  รวมถึงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดในภาคอีสาน  ในวันที่ 18 ต.ค. ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม ฟังพระเทศนา  จากนั้นวันที่ 19 ต.ค.  จะประกอบพิธีขอขมาพระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล  หลังมีการบูรณะปฏิสังขรใหญ่ในรอบ 50 ปี  จากนั้นขบวนเทวดา นางฟ้า จะเดินนำคณะสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์  654 ขั้น เพื่อลงไปรับบิณฑบาตรพุทธศาสนิกชนที่อยู่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์  ซึ่งประเพร๊ตักบาตรเทโวโรหณะของชาวอ.สหัสขันธ์  เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันจัดงานและส่งเสริมให้เป็นประเพณีใหญ่ของคนกาฬสินธุ์

 


ว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  ทางอำเภอได้มีการประชุมคณะกรรมการการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนประจำปี 2562  ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15  โดย 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ได้มีมติจัดงานในวันที่ 18-19 ตุลาคม นี้ ที่ถือว่าเป็นประเพณีใหญ่ประจำปีของชาวอ.สหัสขันธ์  ที่เกิดจากพลังศรัทธาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในพระรัตนตรัย ต่อยอดสู่ประเพณีประจำปีของอ.สหัสขันธ์ และของ จ.กาฬสินธุ์  ทั้งยังนำไปสู่ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาร่วมประเพณีมีจำนวนมากไม่น้อยกว่า 30,000 คนต่อปี  และทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของอ.สหัสขันธ์คึกคัก 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน