สนง.ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในโครงการคุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างชีวิตแห่งความเท่าเที่ยม





เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (30 ก.ย.62) ที่ห้องประชุมเรือนจำอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์ ได้จัดให้มีพิธีมอบเงินเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ในโครงการคุ้มครองสิทธิ์ เพื่อสร้างชีวิตแห่งความเท่าเทียม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี  ซึ่งมีนายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 4 มาเป็นประธานในพิธีมอบ  โดยมีนายจักร ลิ่มบุตร นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอรัตนบุรี ปฎิบัติหน้าที่ ยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำ และฝ่ายปกครองอำเภอรัตนบุรี ให้การต้อนรับ

 

 

 



 






และก่อนจะมีพิธีมอบเงินเยียวยาในวันนี้  ก็ได้มีการเปิดให้ชม Video Conference  ระบบทางไกล พิธีเปิดโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน และร่วมชมวีดิทัศน์ เรื่อง เราพร้อมยืนเคียงข้าง “ผู้บริสุทธิ์” และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม จากนั้นนายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ก็ได้กล่าวรายงาน และจากนั้นนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็ได้กล่าวเปิดงาน  ก่อนจะทำพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 535 ราย เป็นเงิน  26,860,466.89 บาท

 

 

 

 

หลังจากชม Video Conference  ระบบทางไกลจบ สำหนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี  ก็ได้ทำพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ที่ยังไม่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 11 ราย คือ อ.ชุมพลบุรี 1 ราย อ.ท่าตูม 2 ราย อ.สำโรงทาบ 1 ราย อ.รัตนบุรี 5 ราย และ อ.โนนนารายณ์ 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 504,930 บาท โดยมีนายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 4 เป็นผู้มอบ ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีมอบเงินเยียวยา นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล ก็ได้เข้าทักทายและให้กำลังใจกับญาติตัวแทนผู้เสียหายและผู้เสียหายที่เดินทางมารับเงินเยียวยาในครั้งนี้  ก่อนจะเดินทางกลับในเวลาต่อมา

 

 

ภาพ / บุญเรือง เกสรจันทร์
ข่าว / ชูชัย ดำรงสันติสุข จ.สุรินทร์

 



 



ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน