ธอส.ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 10 หลัง
วันนี้ 1 ต.ค.62  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ เทศบาลเมืองบางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ สร้าง ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562  โดยมี นายพีระศักดิ์ สงสุวรรณ์  ผู้จัดการเขตประจวบคีรีขันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วย ผู้จัดการ ธอส.สาขาระนอง /เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางริ้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบางริ้น ร่วมงาน


สืบเนื่องจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านที่อยู่อาศัยให้แก่พี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง โดยความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดระนอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เทศบาลเมืองบางริ้น และได้ร่วมกันคัดเลือกผู้ที่มีความเดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 10 ราย และได้ทำการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักอาศัย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 410,000บาท โดยแยกเป็นค่าก่อสร้างบ้าน และปรับปรุงบ้าน จำนวน 380,000 บาท/หลัง และเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 3,000 บาท/หลัง ซึ่งการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ได้แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อย จึงได้จัดพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ผู้สูงอายุประจำปี 2562 เป็นโครงการของจังหวัดระนอง โดยของบประมาณจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมอบหมายให้เทศบาลเมืองบางริ้นเป็นผู้ดำเนินการ ใช้งบประมาณก่อสร้างหลังละ 38,000 บาท โดยเทศบาลเมืองบางริ้น รวมถึงผู้นำชุมชนและจิตอาสาจากวิทยาลัยเทคนิคระนอง ได้ช่วยกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ขอให้เจ้าของบ้านมีความภาคภูมิใจและระลึกอยู่เสมอว่า ท่านคือ ประชาชนของพระราชา และเป็นพลเมืองของประเทศนี้ ขอให้ยึดมั่นในความดี และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างผาสุขต่อไป

ภาพ/ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง