แถลงข่าวงานเทศกาลออกหว่าประจำปี 2562 อ.แม่สะเรียง
แถลงข่าวงานเทศกาลออกหว่าประจำปี 2562 อ.แม่สะเรียง

                เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับอำเภอแม่สะเรียงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง   สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สะเรียง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   องค์กรต่างๆได้ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินการจัดงานเทศกาลประเพณีออกหว่า( เทศกาลออกพรรษา ) แม่สะเรียงประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 ตุลาคม 2562 ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยนายอินทร  นันทสมบูรณ์  รอง.นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียงผู้ดำเนินรายการ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของอำเภอแม่สะเรียงและส่งเสริม สนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมด้านประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาช้านานจนเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอแม่สะเรียงและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดจนการสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทุกด้านแก่ชาวอำเภอแม่สะเรียง  ทาง พ.ต.อ. วงศพัทธ์  สิทธิวัฒนภัสร์   ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง กล่าวถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลประเพณีออกหว่า หรือเทศกาลออกพรรษา พร้อมจัดกำลังพลออกตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะเดินทางมาจากต่างพื้นที่ในคราบนักท่องเที่ยว.

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ /ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ แม่ฮ่องสอน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน