ชาวโพกรวมและสมาชิกสหภาพแรงงานฯ กว่า 400 คน ยื่นหนังสือสนับสนุนในการขยายกิจการโรงงานกระดาษต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จากเหตุที่มีกลุ่มชาวบ้านในนาม “คนรักษ์โพกรวม” จำนวน 50 คน ได้ออกมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี,  ผู้ตรวจการแผ่นดิน, และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ในเรื่อง ให้ดำเนินการหาข้อเท็จจริง กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนและประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อประกอบการขออนุญาตให้ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน นั้น 


ในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และได้สั่งยุติเรื่องร้องเรียนทั้งหมด โดยได้พิจารณาเห็นว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี นั้นได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องของการจัดการด้านมลพิษ  ซึ่งผลจากการตรวจสอบควันสีขาวหรือไอสีขาวที่ระบายออกจากปล่องระบายอากาศของโรงงานนั้น  จริงๆ แล้วเป็นไอน้ำที่เกิดจากหม้อไอน้ำขนาด 33 ตันต่อชั่วโมงโดยได้รับอนุญาตให้ใช้ถ่านหินบีทูมินัลเป็นเชื้อเพลิงเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง และหม้อไอน้ำดังกล่าวมีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศแบบ “ลมหมุนฝุ่นตก” ต่อด้วยระบบกำจัดฝุ่นแบบสเปรย์น้ำ  ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบมีฝุ่นละอองและเขม่าฟุ้งกระจาย  และไม่มีกลิ่นเหม็นในรัศมี 1 กิโลเมตร เหลือเพียงในเรื่องของใบอนุญาตและเอกสารของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด  นั้นไม่ครบถ้วนตามระเบียบเท่านั้น และได้ให้ไปดำเนินการแก้ไขมาให้ถูกต้องเท่านั้น

                ต่อมาได้มีกลุ่มประชาชนในละแวกพื้นที่ใกล้เคียง บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด และสมาชิกสหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำนวนกว่า 400 กว่าคน ได้พากันไปยื่นหนังสือต่อ ท่านอธิบดีโรงงานอุตสาหกรรม และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  เพื่อส่งรายชื่อผู้สนับสนุนการขยายโรงงานผลิตกระดาษอนามัย (ทิชชู่) ของ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด โดยให้เหตุผลว่า ตลอดเวลากว่า 25 ปี ที่โรงงานกระดาษแห่งนี้ก่อตั้งมา ประชาชนโดยรอบยังไม่เคยพบว่าได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน น้ำและอากาศแต่อย่างใด ผลผลิตทางการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ พืชผักสวนครัว สุขภาพประชาชนโดยรวมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเท่าที่ทราบยังไม่มีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของทางโรงงานแต่อย่างใด  และเข้าใจกระบวนการผลิตกระดาษว่าต้องเป็นกระบวนการที่สะอาดและปลอดภัยไม่มีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และยังมั่นใจในการทำงานของภาครัฐที่ยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจนและเข้มงวดมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งทางโรงงานยังมีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ระหว่างโรงงานกับประชาชนโดยรอบและมีส่วนร่วมในช่วยเหลือภาครัฐในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเห็นความมุ่งมั่นและจริงใจที่มีอย่างชัดเจนของทางโรงงานตลอดมา อีกทั้งถ้ามีการขยายโรงงานฯ จะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนขยายตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม การนำภาษีโรงเรือนจากโรงงานส่งผ่านไปยังหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาท้องที่ในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง