นนทบุรี นอภ.บางกรวย นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ และ ปชช.ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาด ลดค่า PM2.5 ตามนโยบายพ่อเมืองนนท์
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ส่วนราชการ และอำเภอ ดำเนินการทำความสะอาดหน่วยงานให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนตามนโยบายเมืองสะอาด ของ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนายนัฐพล จันทรเกตุ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายกฤษ อุปมัยปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บ กวาดและล้าง บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบางกรวย และดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งอำเภอบางกรวยมีสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนี้ โดยจัดรถวิ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนัก รวมทั้งทุกหมู่บ้านจะต้องทำงานเชิงรุกด้วยการประกาศเสียงตามสาย ทางสื่อสังคมออนไลน์ และกำชับให้ประชาชนห้ามเผาหรือทำลายขยะ ในที้โล่งแจ้งเด็ดขาด และนำรถดับเพลิงฉีดล้างฝุ่นละอองให้ออกไปจากผิวถนน ทั้งถนนสายหลักและสายรอง

 


ด้านนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมหลายภาคส่วน อาทิเช่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่มาติดต่องานราชการเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนช่วยกันรณรงค์รักษาความสะอาด และอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ถ้าเราเห็นขยะตกอยู่ที่ไหนอยากให้ช่วยกันเก็บกวาด บ้านเมืองของเราจะได้น่าอยู่น่าอาศัย อีกทั้งยังทำให้ทิวทัศน์ดูสวยงามมากขึ้น มองไปทางไหนก็จะสบายตา และจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น อีกทั้งยังลดค่า PM.2.5 ได้อีกด้วย

 

 

   สาโรจน์ สว่างศรี/ ผู้สื่อข่าวนนทบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน