พะเยา – เพลี้ยกระโดดและเชื้อราระบาดในอ.ภูซาง ข้าวในนาเสียหาย 5 หมู่บ้าน เกษตรอำเภอลงพื้นที่สำรวจพร้อมให้คำแนะนำและการช่วยเหลือ
          วันนี้( 3 ต.ค.2562 )  นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสบบง ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา ที่ประสบปัญหาโรคระบาด จากเชื้อราและเพลี้ยกระโดด ทำให้ข้าวแห้งตาย เสียหายเป็นจำนวนมาก

         นายบุญญมิตร  ก๋าแก้ว อายุ 49 ปี ชาวนาบ้านปงหลวง พื้นที่ที่ปลูกข้าวจำนวน 6 ไร่ เผยว่า เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตนเองได้มาสำรวจที่นาของตัวเอง พบต้นข้าวยืนต้นแห้งตายเป็นหย่อมๆ ความเสียหาย ประมาณ 3 ไร่ และตนเองก็ได้นำยาฆ่าแมลงมาพ่น ก็พอควบคุมได้บางส่วน หลังจากที่จนท.เกษตรอำเภอมาให้คำแนะนำก็สามารถควบคุมได้   สำหรับความเสียหายที่พบจากเกษตรกรตำบลภูซาง หมู่ 6 ,7,8,9,10  ที่เข้ามาลงทะเบียน จำนวน 117 ราย พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 543 ไร่ และอาจจะมีเพิ่มในภายหลังถ้าไม่สามารถยับยั้งการระบาดได้

          


ด้าน นายการุณย์ กล่าวว่า ทางคณะได้สุ่มสำรวจด้วยตาและโฉบสวิงเพื่อตรวจนับแมลงศัตรูพืชพบว่าข้าวของเกษตรกรเกิดใบไหม้ ซึ่งวิเคราะห์ว่าเกิดจากเชื้อราและยังพบเพลี้ยกระโดดหลังขาว ซึ่งเป็นแมลงประจำถิ่นจังหวัดภาคเหนือตอนบน ความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเสียหายเบื้องต้น ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด และยังควบคุมการระบาดของโรคได้

        นายการุณย์ กล่าวต่อไปว่า ชี้แจงให้เกษตรกรได้เข้าใจในการป้องกันกำจัดเบื้องต้นด้วยตนเอง ส่วนการช่วยเหลือนั้นมีขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่ความเสียหายจากคณะกรรมการในระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อที่ทางอำเภอจะได้รายงานขอรับการช่วยเหลือตามลำดับต่อไป

         


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน