รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง ลั่นพร้อม พัฒนา จังหวัด
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ.อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ที่งานพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นกลาง ขอให้พ่อขุนงำเมืองช่วยปกปักรักษา คุ้มครอง ให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน


ซึ่งในโอกาสเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย กับผู้สื่อข่าวถึงแนวทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา ในฐานะที่เป็น ส.ส เขต1 ได้มีแนวทางการพัฒนา จังหวัดพะเยาขอจะขอดำเนินการช่วยเหลือเกษตรก่อน โดยจะทำเป็นเป็นโมเดล คู่ขนานกันไปหลายหลายเรื่อง รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดพะเยาของเรื่องถนน และอื่นๆทั้งทางพะเยามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วซึ่งจะทำในรูปแบบของโมเดล
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน