ครูอัตราจ้างทั่วประเทศกว่า 60,000 คน ส่งตัวแทนบุกโคราช ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับ รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนคำสั่ง อัตราจ้างเหมาบริการ
 จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสื่อด่วนพิเศษไปยังกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศให้ครูลูกจ้างชั่วคราว เปลี่ยมมาเป็นครูจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างทั่วประเทศยันไม่อยากได้ หาก 15 ตุลาคม การเจรจาไม่เป็นผล เตรียมบุกกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 62 ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา นายธนพร สมศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมารับฟังปัญหากับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และเครือข่ายลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. แห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ และรับเอกสารจากนายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาค์ย ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายนักการภารโรง เพื่อขอความเป็นธรรมต่อท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในการหารือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของกลุ่มลูกจ้างทั้งประเทศที่กำลังถูกบั่นทอน จากปัญหาดังกล่าว และเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดการชุมนุมขอลกลุ่มลูกจ้างต่างๆที่ประสงค์จะเรียกร้องข้อความเป็นธรรมอย่างสันติวิธี ณ ทำเนียบรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกิดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 62 หากการเจรจาไม่เป็นผล


นายวิชญ์ธพงศ์ พุ่มบุญภาค์ย ประธานสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายนักการภารโรง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดความโกลาหลใหญ่ในหมู่ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กว่า 6 หมื่นคน ด้วยปัญหาใหญ่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หรือ สพฐ) ได้ออกหนังสือราชการที่ ศธ 04009/ว5966 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ/ พ.ศ.2563 (ครั้งที่1)/ โดยสาระสำคัญหนังสือฉบับนี้ที่มีปัญหาคือ 1.สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ไม่จัดสรรเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง กว่า 6 หมื่นคน 2.สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังให้ สพฐ ปรับวิธีการจ้างจากเดิมตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เป็นตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ทุกตำแหน่ง 3.ขณะนี้เกิดการว่างงานของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวทั้งประเทศ เหตุจาก สพฐ ยังไม่อนุมัติงบประมาณเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการแจ้งต่อสัญญาจ้าง เกิดความไม่ชัดเจนในการประสาน สำนักงานประกันสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนผู้ว่างงาน ทั้งประเทศ ตามมาตรา 39  พรบ.ประกันสังคม จากปัญหาที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเกิดผลกระทบด้านสิทธิ/ แก่ลูกจ้างชั่วคราวทุกอัตราอย่างมากมาย/ ไม่เฉพาะสิทธิทางประกันสังคม เท่านั้นยังรวมไปถึงสิทธิ ด้านเบี้ยเสี่ยงภัย ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พี่น้องลูกจ้างในถิ่นทุรกันดาร อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการจ้างครั้งนี้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง