ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ ช่วยเด็กก้าวพลาดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายพิทักษ์ พันธมาศ   ผู้อำนวยการสถานพินิจ  จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1 / 2563  โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจฯเข้าร่วมประชุมโดยใช้เวลาในการประชุมร่วมกันกว่า  3 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีจนสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นปกติสุข

 


นายพิทักษ์ พันธมาศ   ผู้อำนวยการสถานพินิจ  จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า  กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานพินิจในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของเด็กเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีมาตรการดำเนินการด้านการป้องกัน  แก้ไข  บำบัด ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์   ติดตามประเมินผล  ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชน เพื่อให้ สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีจนสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นปกติสุข    แต่ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือมีจำนวนมาก  เพราะเด็กกระทำผิดมีมากขึ้นทุกวัน  การให้กำลังใจเด็กตั้งแต่การให้โอวาทและหาของกินของใช้ไปให้ในวันสำคัญๆเช่น วันปีใหม่  วันเด็ก   วันครอบครัว   วันแม่  วันพ่อ  การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา สภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังเด็กที่ปล่อยตัวไปไม่ให้หวนกลับไปกระทำความผิดอีก 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง