พุทธศาสนิกชนชาวสกลนครร่วมทำบุญตักบาตรเนืองแน่น

พุทธศาสนริกชนชาวสกลนคร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องวันออกพรรษา และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และครบรอบ 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เช้านี้(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ) ที่วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร และนักเรียน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนศิษยานุศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร โดยพระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร( ฝ่ายธรรมยุต) นำคณะสงฆ์และสามเณร รับบิณฑบาตรภายในวัดป่าสุทธาวาส เนื่องในวันออกพรรษา และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร( รัชกาลที่ 9) และในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลขึ้น พร้อมกับมีการบรรยายพิเศษและเสวนากับผู้แทนอาจาริยาสาจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สาขา 95 ในหัวข้อ “ ปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) และจัดทัวร์เดินทางไปยังวัดป่าหนองผือ (วัดภูริทัตตถิราวาส) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมื่อครั้งจำพรรอยู่ที่นั้น ติดต่อกันเป็นเวลา 5 พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2488-2492 และต่อไปยังวัดนาคนิมิตต์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร รับฟังเทศนาจาก หลวงปู่หว้าน เขมโก เจ้าอาวาส (ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต) เมื่อครั้งหลวงปู่จำพรราอยู่ที่วัดนาคนิมิตต์

สำหรับการจัดงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ กิจกรรมตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร มอบให้นายสิรภพ สมผล หรือ นิกกี้ เน็ท ไอดอล ดารานักแสดงที่เป็นลูกหลานชาวสกลนคร ประธานฝ่ายฆราวาส นำทัวร์ธรรมมะสัญจรหรือญาติธรรมทั้งหมด ไปยังสถานที่กำหนด และนอกจากนั้นนำญาติธรรมท่องเรือชมแหล่งน้ำหนองหาร และไหว้พระพุทธรูปบริเวณภายในเกาะดอนสวรรค์ เทศบาลนครสกลนคร

โดย  ไมตรี  แก้วบุญมี  สกลนคร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง