ปทุมธานีทต.หลักหกพร้อมจิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดินรวมพลังพัฒนาแม่น้ำคูคลองถวายในหลวงร.10

  วันที่  13 ต.ค.62 นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ศรีอนันต์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชกานของเทศบาลตำบลหลักหก และเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมด้วยจิตอาสาจำนวนกว่า500 คน ได้เข้าร่วมโครงการพลังจิตอาสาพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ศาสนสถาน และโครงการพื้นฐานสาธารณูปโภค เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี


ด้านนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี  กล่าวว่าเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัคสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ ในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาพร้อมเพียงกัน และร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมอาสาเพื่อพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ศาสนสถาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่วัดรังสิตแห่งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งน้อมรำลึก ใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรซึ่งเป็นกิจกรรม เป็นประโยชน์นะที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกฝ่ายต่างธนาคารถึงความสำคัญในการพัฒนาแม่น้ำคูคลองและสาธารณูปโภคพร้อมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง