พุทธศาสนิกชนกรุงเก่า... ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรณะ วันออกพรรษา วัดใหญ่ชัยมงคล แน่น (ชมคลิป)

วันที่ 14  ต.ค.2562  ที่วัดใหญ่ชัยมงคล   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 11   วัดใหญ่ชัยมงคล   ได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  โดยมีพระครูสิริชัยมงคล   รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา  เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล  นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร  จำนวน  50  รูป เดินลงจากพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ที่มีความสูง เหมือนประหนึ่งว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงขบวนนางฟ้าเทวดา  ลงมารับบิณฑบาต จากประชาชนจำนวนมากที่ยืนรอรอบพระเจดีย์ และพระอุโบสถ  เนื่องในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ วันออกพรรษา ประจำปี 2562  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใส่บาตร เป็นข้าวต้มมัด ข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน   มีนักเรียนแต่งกายเป็นเทวดา-นางฟ้าโปรยข้าวตอกดอกไม้ ตลอดเส้นทาง

 

พระครูสิริชัยมงคล กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตลอดเข้าพรรษา 3 เดือนขณะเสด็จกลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จใส่บาตร คำว่าเทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การหยั่งลงจากเทวโลก ซึ่งหมายถึง การเสด็จลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ ของอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี เมืองสาวัตถี ตลอดถึงเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดา ที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ และได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต ฉะนั้นในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น

 

 


ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า "ตักบาตรเทโว" โดยพระสงฆ์จำนวนมาก นำโดยพระพุทธรูปเดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาท ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยอาหารที่นิยมตักในวันนั้น นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานธรรมดาแล้ว ก็จะมีข้าวต้มลูกโยนด้วย ซึ่งบางท่านสันนิษฐานว่าในครั้งนั้นผู้คนรอใส่บาตรกันแออัดมาก เข้าไม่ถึงพระ จึงใช้ข้าวก่อหรือปั้นโยนลงบาตร การตักบาตรเทโวจึงเป็นการทำบุญอย่างมโหฬารของพุทธศาสนิกชนนับแต่นั้นมา


 

ภาพ/ข่าว  ยุพิน  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 เรียบเรียงโดย   เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าว ที นิวส์ และคมชัดลึก

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง