พิธีทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา ( ฌ.ส.นม. )

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ 14 ต.ค. 62 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด อ.เมืองจ. จ.นครราชสีมา นาย ทองวิริยะจารุ  ประธานที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  เป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด โดยมี นาย สุวัจน์ บุญญานุสนธิ์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา ( ฌ.ส.นม. ) เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี นาย สมศักดิ์ จักรสาร ประธานคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก  โดยภายในพิธีได้มีการนิมนต์ พระสงฆ์ 9 รูปสวดพระพุทธมนต์ มีพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน  และเข้าเยี่ยมชมสถานที่ ซึ่งเป็น สำนักงานใหม่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา ( ฌ.ส.นม. )

 

 

 

 

 


นาย สุวัจน์ บุญญานุสนธิ์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด และบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา ( ฌ.ส.นม. )  กล่าวว่า   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ( ฌ.ส.นม. )ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้เริ่มดำเนินงานโดยได้ใช้อาคารชั่วคราวของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด    เป็นสำนักงานที่ทำการ  ต่อมาสมาคมมีจำนวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ  จนถึงณวันนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น 10,968 ราย  ทำให้มีจำนวน เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์  เพิ่มมากขึ้น  และสมาคมได้รับพนักงาน  ตามกรอบของระเบียบสมาคมฯ จนครบตามจำนวนที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิกฯ และแสดงถึงความเติบโตและมั่นคงของสมาคมฯ  ประกอบกับท่านประธานและทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  มีดำริที่จะใช้อาคารชั่วคราวจะเป็นที่แสดงนิทรรศการ  และจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกฯ  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงมีมติที่จะสร้างอาคารสำนักงานเป็นการถาวร  และได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณการก่อสร้างจากท่านประธานที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  และคณะกรรมการให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่และสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง  จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสำนักงานเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมาติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง