บึงกาฬ สดุดีตำรวจ!! ทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจที่ล่วงลับ
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-หนองคาย ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ เป็นประธานนำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจที่ล่วงลับ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ คณะหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธี จากนั้นข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2562

 

พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ เป็นประธานนำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจที่ล่วงลับ

จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยและสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 นาที ก่อนที่ประธานในพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ รวมถึงผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนกิจการตำรวจ ทั้งสิ้นจำนวน 12 ราย

 

พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ กล่าวว่า โดยวันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจ ที่ทุกนายต้องพึงระลึกเสมอว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกด้านเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา โดยสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจที่สำคัญสูงสุดคือการพิทักษ์ปกป้องและเทิดพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศ เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ช่วยปกป้อง ดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของตำรวจเพื่อเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา.

 

 

 

 

 

นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.บึงกาฬ

 

 

บริเวณลานหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ ถ.บึงกาฬ-หนองคาย ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง