ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ลงพื้นที่รับฟังเรื่องร้องทุกข์จากชาวชัยภูมิ ณ บริเวณโรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชกาชจังหวัดฯ ผู้การฯ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก การลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้  รัฐมนตรีช่วยฯ ได้รับฟังการดำเนินการของจังหวัดชัยภูมิ ในด้านการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ทางรัฐบาลได้มอบนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้ง การดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร รวมถึงการเตรียมการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ที่ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิกำลังได้รับความเดือนร้อนในขณะนี้ โดยให้จังหวัดชัยภูมิสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ ยังได้รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิ เรื่องหนี้นอกระบบที่ชาวชัยภูมิได้รับความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ โดยขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ได้หาข้อมูลและหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน ในส่วนของประชาชนที่ไม่มีพื้นที่ทำกิน ได้มอบให้จังหวัดเข้าไปสำรวจอย่างจริงจัง พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่ทำกินมั่นคงต่อการดำรงชีวิต และมีความสุขทุกครัวเรือน

 

 


หลังจากนั้น   นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ “คลองสวยน้ำใส ในพื้นที่ตำบลหนองไผ่” ได้ดำเนินการลอกลำห้วยคลองคล้า หมู่ที่ 2 ,5 และ 12 ของตำบลหนองไผ่ จัดสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำ โดยความร่วมมือแบบบูรณาการจาก อบต.หนองไผ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมมือกันจัดพร้อมเป็นทางที่สามารถปั้นจักรยาน แล้วจะให้ประชาชนปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้นไม้อีกด้วย ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบตามนโยบายของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ที่ได้จัดโครงการ “คลองสวย น้ำใส ต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ”   โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน 2562 เป็นต้น

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง