สุโขทัย ผู้สูงวัยไม่หยุดเรียนรู้ เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ

นาย พิเชฐ  ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า โดยได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ  จึงได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  มุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตนเองการดูแลคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

 

ผู้สูงวัยไม่หยุดเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ให้ผู้สูงอายุเข้าใจและเท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการพึ่งพาตนเองให้ดำเนินชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข ส่งเสริมศักยภาพคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป ในรุ่นนี้มีนักเรียนผู้สูงอายุซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 111 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 61-88 ปี

 

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
นางกิมฮวย  แซ่เตี้ย อายุ 88 ปี กล่าวว่า มีความสุขที่ได้มาร่วมเรียน ช่วงแรกผู้สูงอายุจะยังไม่คุ้นเคยกัน แต่พอเรียนด้วยกันผ่านไปสักระยะน่าจะเริ่มมีการปรึกษาหารือกัน เล่าเรื่องราวต่างๆให้กันฟัง มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เวลาพักเที่ยงระหว่างรอเรียนมีการนำอาหารมาแบ่งปันกัน ผู้สูงอายุทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากสอบตกเพื่อที่จะได้เรียนใหม่ เพราะมาเรียนแล้วมีสังคม มีกลุ่มเพื่อน บรรยากาศการเรียนร่วมกันจึงดำเนินไปอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขกว่าการอยู่บ้านเฉย ๆ 

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทัย

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน