“ทำทันที” นายกเล็ก ฯควงปลัดเทศบาลพร้อมกำลังคนและเครื่องจักรกล ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หน้า รพ.ทุ่งใหญ่

(22 ต.ค.)  นายชัยธิศักดิ์  อำลอย นายกเทศมมนตรี เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย จ.อ เวชยันต์  หนูรักษา ปลัดเทศบาลฯ นำเจ้าหน้าที่กองช่างโยธาพร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุ่งใหญ่-พระแสง  บริเวณหน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ที่ชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่ออย่างเร่งด่วน เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา (21 ต.ค.) ผู้ใช้รถใชถนนประสบอุบัติรถพลัดตกหลุมได้รับความเสียหาย และโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิต


นายชัยธิศักดิ์  อำลอย กล่าวว่า นอกจากการเร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดในจุดดังกล่าวแล้ว ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างโยธา เทศบาลตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  ทำการสำรวจ ตรวจสอบสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายและอาจจะเกิดเกิดอันตราย หรือไม่สะดวกต่อประชาชน โดยหากพบและสิ่งใดที่อยู่ในความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายใต้อำนาจหน้าที่หรือขีดความสามารถของเทศบาลก็จะดำเนินการทันที แต่ถ้าหากมีความเสียหายจำนวนมากเกินกว่าที่จะแก้ไข ปรับปรงซ่อมแซมตามปกติได้ ก็จะตั้งเป็นโครงการเพื่อจัดงบประมาณผ่านความเห็นชอบของสภา ฯในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้สิ่งสาธารณูปโภค โดยเฉพาะถนนหนทางเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อไป.

ภาพ/ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ /นครศรีธรรมราชติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน