นายอภิสืทธิ์ เชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่27ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ พระครูพัฒนาภินันท์ แกละ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  ที่วัดลำลูกบัว  อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยพระครูสันติธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว จัดงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพปีที่ 13   พระครูพัฒนาภินันท์ (อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอนตูม อดีตเจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว) ณ ศาลามงคลอายุ 80 ปี  พระครูพัฒนาภินันท์  โดยมีนายสุพจน์  ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์


นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแจกทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 100 ทุน  ให้แก่เด็โรงเรียนวัดลำลูกบัวและโรงเรียนบ้านแหลมกระเจาและเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดลำลูกบัว  โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอาทิ นายสมรัก มีใจดี  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามง่าม  นางสวาท  เกียรติภัทรชัย  รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม  พันโทสินธพ  แก้วพิจิตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตที่ 1 นางทิวาพร เกียรติภัทรชัย  สจ.อำเภอดอนตูม  นางสาวอรพร  คัมภีรศาสตร์  ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  และศิษยานุศิษย์มาร่วมงานอย่างเนืองแน่น  และร่วมกันทำบุญออกร้านอาหารหวาน คาว กว่า 100 ร้าน

การจัดงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ พระครูพัฒนาภินันท์  เป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ซึ่งตลอดระระยะเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านเป็นพระมหาเถระผู้มีศีลจารวัตรที่งดงาม  เค่งครัดปฏิบัติธรรมวินัย  มีปฏิปทาน่าเคารพเลื่อมใสมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุธรรม เป็นนักปกครอง  นักบริหาร  และนักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สร้างสรรค์ผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนมาตลอดช่วงชีวิตของพระคุณท่าน

ภาพ-ข่าว  ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข  ผู้สื่อข่าว จ.นครปฐม

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน