สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา รับเรื่องร้องเรียนแก้ปัญหาตามอำนาจหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ ร่วมหารือและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ และลงพื้นที่สำรวจอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ


อาทิ ปัญหาขาดแคลนน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ปัญหาที่ราชพัสดุที่ชาวบ้านต้องการใช้ประโยชน์ มีข้อเสนออยากซื้อน้ำประปามาใช้อุปโภคบริโภคเพื่อส่วนรวมในหมู่บ้าน และปัญหาดินเค็มทำให้ผลผลิตพืชผลทางการเกษตรไม่ได้คุณภาพ

ด้านสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการฯ มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การทำแก้มลิงที่เกิดจากความต้องการของประชาชน เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง และน้ำฝนมีปริมาณน้อย เป็นต้น สำหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 8,620 ไร่ มีสภาพตื้นเขิน ลักษณะแบน เก็บกักน้ำได้ 27 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เกิดปัญหาน้ำแล้งต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับเรื่องไว้เพื่อหาแนวทางแก้ไขตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน