แคนนอน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร หน้าองค์พระนอนวัดโลกยสุธาราม ภายใต้โครงการร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลก(คลิป)

วันที่ (26 ต.ค.62 ) บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โดยนางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR เป็นประธานนำคณะจิตอาสากลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ แคนนอน ร่วมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลก ภายในกิจกรรมได้จัดพิธีสักการะองค์พระนอนวัดโลกยสุธาราม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน  9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณโบราณสถานวัดโลกยสุธาราม โดยมี น.ส.สุกัญญา เบาเนิด  ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและพุทธศาสนิกชน ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์กันอย่างเนืองแน่น ณ บริเวณลานหน้าองค์พระนอน วัดโลกยสุธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมกันปลูกต้นไม้

นางประยงค์ ไกรทอง เปิดเผยว่า  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษามรดกโลก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กระตุ้นจิตสำนึกในการร่วมรักษา และอนุรักษ์ต้นไม้โบราณและสถานที่สำคัญของประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงโบราณสถาน สืบสานมรดกโลกให้คงอยู่สืบไป และเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเพิ่มความตระหนักทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม ในหมู่พนักงานและสร้างประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ภาพ-ข่าว ยุพิน  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียบเรียงโดย เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าว ที นิวส์-คมชัดลึก

 

เสียง นางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการทั่วไปและ CSR บริษัทแคนนอนในประเทศไทย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน