สถาบันพระปกเกล้านำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครอง ฯ รุ่นที่ 23 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

( 26 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันพระปกเกล้า ได้นำผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 (ปปร.23) มาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้บริหารหลักสูตรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประมาณ 150 คน และมีนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานรุ่นที่ 23 เป็นหัวหน้าคณะ  ซึ่ง ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รุ่นที่ 23 ในฐานะเจ้าบ้าน นายชัยชนะ  เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมให้การต้อนรับที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล) โดยมีรองอธิการบดีและฝ่ายบริหาร มวล.ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติความเป็นมาและเจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ได้มีการสืบทอดอารยธรรมต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นตนในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้สืบสานเพื่อพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้สโลแกน “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” เพื่อ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาเมืองนครศรีธรรมราช

             นอกจากนี้คณะ ฯได้รับฟังการบรรยายจาก ผศ.ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายวิชาการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(องค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครศรีธรรมราชและความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ ในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก หลังจากนั้นจึงเดินทางเขาร่วมรับฟัง บรรยายสรุปและศึกษาดูงาน หัวข้อ ความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลเพชรจริก  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สำหรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ปปร.23 ยังมีกำหนดในการร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกหลายจุด เช่น ในวันนี้ (26 ต.ค.)  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการจัดการปัญหาน้ำกร่อย ณ พระตำหนักประทับแรมปากพนัง ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง  และเดินทางเขารับฟังบรรยายสรุปเรื่อง ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การรับใช้สังคมเพื่อเศรษฐกิจและชุมชนที่ยั่งยืน ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และในวันที่ 27 ต.ค. 2562 คณะจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมและกราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครต่อไป.

ขอบคุณภาพ/คลิป สนง.ปชส.นครศรีธรรมราช

ข่่าว/ ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง