นักวิ่งศรีสะเกษกว่า 1,500 คน ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2019

เมื่อวันที่ 27  ต.ค.2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ Sisakat Nurses Run For Health 2019” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2019  ซึ่งมีการจัดวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันอาทิตย์ที่ 27 ต.ค. 2562  เพื่อสร้างเสริมกระตุ้นการออกกำลังกายให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ  

 

 

 


โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น  6  รุ่น  ประกอบด้วย รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี  รุ่นอายุ 20 - 29 ปี รุ่นอายุ 30 - 39 ปี  รุ่นอายุ 40 - 49 ปี  รุ่นอายุ 50 - 59 ปี  และรุ่นอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าส่วนราชการ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกเขตพื้นที่  จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 1,500 คน  โดยมี  นพ.วราวุธ  ชื่นตา  นายแพทย์สาธารณสุข  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  

 

 

 

 

นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 21 ต.ค. ที่พระองค์มีต่อวิชาชีพพยาบาล   เพื่อเป็นการรวมพลังพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ  ตนขอเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกาย  เป็นต้นแบบของการสร้างเสริมสุขภาพ  และนำรายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการพยาบาลทั่วประเทศต่อไป

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน