พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร


วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวร่วมประกอบพิธี 


 


โดยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ปัจจุบันมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป้นที่ตั้งองค์พระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ ให้พุทธศาสนิกชนหลากหลายเชื้อชาติได้เดินทางมากราบไหว้บูชา มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งยังมีบ่อน้ำพระอินทร์ที่ใช้ในการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของกษัตริย์ในทุกรัชกาล มีหอกระติบหรือที่พักของพระอรหันต์รูปต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นเสนาสนะ เช่น หอพระนอน (พระปางไสยาสน์) ศาลาเจติยาภิรัตน์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์รัตนโมลีศรีโคตรบูร ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุที่บรรพบุรุษแถบนี้ใช้ในการครองชีพและประกอบพิธีทางศาสนา รวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยศรีโคตรบูร เป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุจากองค์พระธาตุองค์เดิม เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุมงคล และเอกสารที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจัดทำขึ้น มีวิหารหอพระ เสาอินทขีล และตัวมอมที่เป็นปรัชญาสอนบุคคล

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล จ.นครพนม 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน