เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผู้ว่าฯ นำทีมบูรณาการลงพื้นที่ช่วยเหลือ 2 พี่น้องพิการทางการได้ยินและเป็นโรคหนังแข็ง

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่บ้านเลขที่ 28 บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม คือ นายพ่าย วงค์ตาคำ อายุ 61 ปี และนายสมชัย วงศ์ตาคำ อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นพี่น้องกันและป่วยพิการ โดยคนหนึ่งป่วยพิการทางการได้ยิน และอีกคนป่วยเป็นโรคหนังแข็ง ตามโครงการนครพนมอุดมสุข ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดนครพนมบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันตรวจสอบ พิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของจังหวัดนครพนม ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 


โดยผู้ประสบภัยทางสังคมทั้ง 2 รายที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ มีรายได้ในการเลี้ยงชีพทั้งหมดมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการและการรับจ้างทั่วไปตามหมู่บ้านเท่านั้น ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบาก เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอทั้งบ้านที่อยู่อาศัยมีความทรุดโทรมตามกาลเวลา ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือด้วยการร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ใหม่ ทั้งมีการต่อเติมหลังคาบ้านเพื่อขยายเป็นร้านซ่อมจักรยาน เพื่อให้ทั้งคู่ได้มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอนไว้เลี้ยงตนเองเนื่องจากทั้งคู่มีความชำนาญในการซ่อมจักรยาน รวมถึงมีการจัดหาทุนเบื้องต้นในการประกอบอาชีพให้จำนวน 3,000 บาท หาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมจักรยานให้ เช่น ปั๊มลม ประแจ เหล็กงัดยาง ยางรถจักรยาน และเพื่อให้ทั้ง 2 คนมีแหล่งอาหารที่มั่นคงไว้รับประทาน ก็ได้มอบเม็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้ใช้ในการเพาะปลูกไว้รับประทาน มอบไก่พันธุ์ไข่และหัวอาหารให้เลี้ยงเพื่อนำไข่มารับประทาน นอกจากนี้ยังมีการจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น มุ้ง เสื้อผ้า ตู้กับข้าวและเครื่องครัวมามอบให้ ขณะที่ด้านสุขภาพผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ในพื้นที่เข้ามาดูแล ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ เพื่อทำให้ทั้งคู่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ประทีป วชิระธัญญากุล จ.นครพนม ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง