ผู้ว่าฯกรุงเก่า จี้หน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาข้อพิพาทการรุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณวัดป้อมรามัญ ตำบลสวนพริก หลังจากเป็นข่าว (ชมคลิป)

จากกรณี มีชาวบ้าน ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งว่ามีบุคคลบุกรุกที่สาธารณะ บริเวณวัดป้อมรามัญ เดิมมีเนื้อที่ 14 ไร่ แต่หลังจากถนนทางหลวงชนบท อย.2003 ตัดผ่าน เนื้อที่ได้หายไปเหลือแค่ 12 ไร่ โดยที่ดินบางส่วนที่หายไปเหลือเป็นที่สามเหลี่ยมหน้าวัด ที่ใช้เป็นสิ่งปลูกสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อให้ชาวบ้านและหน่วยงานราชการเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งบริเวณดังกล่าวมีข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับนายทุนที่เคยมารังวัดที่ดินแล้ว รุกล้ำเข้ามายังที่ลำรางสาธารณะ จนเลยข้ามมาปักมุดยังเขตที่ดินของวัด โดยชาวบ้านได้ยื่นคัดค้านการรังวัดครั้งล่าสุด จนถือว่าการรังวัดเป็นโมฆะ แล้วยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไขพื้นที่ที่เป็นปัญหาข้อพิพาท จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้า ที่เคยเป็นข่าวมา

ล่าสุด เมื่อวันที่  30 ต.ค.62    เจ้าหน้าที่ กรอมน. พระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายจาก นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ลงพื้นที่วัดป้อมรามัญ เพื่อพบกับพระครูเกษมจันทวิมล(พระอาจารย์แดง) เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ  เพื่อพูดคุยและตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดินของทางวัด พร้อมตรวจสอบบริเวณที่ดินบริเวณหน้าวัดหลังจากที่มีข้อพิพาทกันอยู่ เพื่อนำเอกสารที่ได้และรูปถ่าย เข้าที่ประชุมของทางหน่วยงานราชการ


โดยการดำเนินการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของกรมแผนที่ทหารจะเป็นผู้นัดวันร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงของเอกสาร ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  ตัวแทนฝ่ายผู้ร้อง โดยพันเอกชินรัตน์  รัตนจิตเกษม ได้หารือปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินโฉนดเลขที่ 3395 กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางศิริเพ็ญ ตั้งจิตธรรม (ผู้ถูกร้องเรียน) พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานและระวางแผนที่ ซึ่งเข้าใจและรับทราบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนแล้วและจะมีการร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรังวัดที่ดินดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว หากปรากฏว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะจริง ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะอนุกรรมการ และเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กบร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จะพิจารณาดำเนินการนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กบร.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ต่อไป

ด้านนางสยุมพร  กุลสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  กรณีดังกล่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ได้นิ่งเฉยแต่ประการใด มีการติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนมาโดยตลอด และได้แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบด้วยแล้ว

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน