“เลื่อนจัด ไม่ใช่งดจัด” ผู้ว่าฯกรุงเก่า ออกโรงชี้แจง ปมดราม่า การจัดงานมรดกโลก จากเดิมจัดธันวาคม เลื่อนเป็นปลายกุมภาพันธ์ 63 เพราะงบมาไม่ทัน

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารเผยแพร่ ออกไปว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไม่มีการจัดงานมรดกโลกนั้น ขอเรียนเรียนชี้แจงเพื่อความเข้าใจตรงกันว่า   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก แล้ว มีมติ "เลื่อนการจัดงาน"  ไม่ใช่ไม่จัดงาน  เหตุที่ต้องเลื่อน เนื่องจากปีนี้การจัดงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก  ได้มีการออกแบบไว้ว่า จะใช้เงินจาก 4 แหล่ง ด้วยกัน  1. เงินยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปี 2563 จำนวน 17 ล้านบาท  2. เงินอุดหนุน จากอปท. ทั้งจังหวัด 11 ล้านบาทเศษ   3. เงินสนับสนุน จาก ททท.  และ 4. เงินบริจาค 1 ล้านบาท เศษ

 


จำนวนเงินทั้ง 4 แหล่งนี้  จะไปทำกิจกรรม 18 กิจกรรม เช่น การแสดง แสงเสียง การจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค ถนนกินเส้น ขบวนแห่  พิธีเปิด ฯลฯ  และกิจกรรม สนับสนุน เบื้องหลัง อีกหลายประการ  แต่ละกิจกรรม ล้วนมีส่วนเสริมส่งให้งานมีความตื่นตาตื่นใจ ดึงดูดให้ผู้คน มาเที่ยวชมงาน   จำนวนเงินยุทธศาสตร์จังหวัด 17 ล้านบาท ที่จะต้องใช้ในการจัดงาน เป็นเงินงบประมาณ ปี 63 ที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจาก พรบ.งบประมาณ ยังไม่มีการประกาศใช้ กำลังอยู่ในขั้นการพิจารณา ของสภาฯ จังหวัดฯ  จึงขอความเห็นชอบ ในการใช้ งบประมาณ.ปี 62 ไปพลางก่อน แต่ได้รับแจ้งจาก สำนักงบประมาณว่า ไม่เห็นชอบ และแนะนำให้จังหวัด บูรณาการเพื่อจัดงานจากแหล่งทรัพยากรอื่น หรือเลื่อนการจัดงานออกไป

การบูรณาการเป็นเรื่องไม่อาจทำได้ เนื่องจากเป็นเงินจำนวนมาก การเลื่อนจึงเป็นข้อเลือกเพื่อให้ เนื้อของงานมีความสมบูรณ์ อย่างที่สุด ไม่ด้อยกว่า ทุกปีที่เคยจัดมา   จังหวัดได้นำเรื่องเข้าปรึกษาในที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 62 ซึ่งมี มติเลื่อนการจัดงานออกไป เพื่อรองบประมาณ ผ่านสภาฯ และได้ทราบยอดงบประมาณ อย่างเป็นทางการ   เนื่องจากการใช้เงิน ทั้ง 4 แหล่ง เพื่อจัดงานนั้น กิจกรรมภายในงาน ต้องจัดจ้าง/จัดซื้อ ตามกฎหมายพัสดุ ซึ่ง มีกำหนดเวลาบังคับไว้  ดังนั้น การเลื่อนไปจึงกำหนด วันที่เหมาะสม ทั้งความพร้อม จากงบประมาณ ที่จะมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการ กับเงื่อนเวลา ของกระบวนการทางพัสดุ   วันเวลา ที่เลื่อนไป จึงกำหนดจัดงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2563 จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันว่า ทางจังหวัด “เลื่อนการจัดงาน   ไม่ใช่งด การจัดงาน”

 

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน