ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนาม ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ "เปิดสาขาธุรกิจการบิน" ปั้นบุคลากรป้อนภาคอุตสาหกรรมการบิน (ชมคลิป)
วันที่ (6 พ.ย.62) ที่ ห้องประชุม ครม. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา   บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด (TAI) นำโดย ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสดาจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันลงนามในความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบิน 

ดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ กล่าวว่า ทาง บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จะถ่ายทอดองค์ความรู้  ในการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบินครบวงจร บนมาตรฐานสากลระดับโลก และพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ที่ตรงตามมาตรฐานสากล และการยกระดับให้ภาคการศึกษาสามารถสร้างบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์และผ่านตามมาตรฐานต่างๆ ที่ถูกกำหนดในระดับสากล   ความร่วมมือครั้งนี้ ไทยแอร์โรสแปซ อินดัสทรีส์ พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และความร่วมมือที่จำเป็น ให้กับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการบินครบวงจร บนมาตรฐานสากลระดับโลก     ก่อนหน้านี้ บริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรียส์ จำกัด ได้ทำการเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมและสอบวัดความรู้มาตรฐานช่างซ่อมอากาศยาน บนมาตรฐาน EASA Part147 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมแห่งแรกที่เปิดดำเนินการในประเทศไทย โดยเป็นความร่วมมือทำการฝึกอบรมกับ Dviation Solutions จากสหภาพยุโรป โดยที่ผู้ที่ผ่านการอบรมและสามารถสอบผ่านตามหลักสูตรนั้น จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ ที่สามารถนำไปสมัครงานกับธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานที่ใดก็ได้ในโลกด้านรองศาสดาจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า   ความร่วมมือกับไทยแอร์โรสเปซนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามุ่งมั่นในการแสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาทั้งองค์ความรู้และประสิทธิภาพรวมถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะสามารถตอบสนองทั้งนักศึกษาและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงร่วมพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมการบินถือเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่ประเทศกำลังเดินหน้าไป เราไม่ได้มองที่ปัญหาเดิมแต่กำลังมองไปข้างหน้าว่าหาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเข้าสู่การผลิตบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมการบินนั้นจะต้องเตรียมตัวและเดินหน้าไปด้วยวิธีการใด   และ  การมองหาพันธมิตรที่เป็นภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบินก็เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยมองแล้วว่า เหมาะสมทั้งในแง่ของการสร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำเอาคำแนะนำที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรและหลักสูตร อีกทั้งปัจจุบันการพัฒนา คน ให้ตรงตามความต้องการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมให้พร้อมต่อการทำงานได้จริงก็เป็นแนวทางที่สำคัญของภาคการศึกษาที่ต้องให้ความสำคัญ และการนำเอามาตรฐานสากลเข้ามาบรรจุในหลักสูตรยิ่งเป็นหลักสำคัญที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะสามารถนำมาเป็นจุดต่างสำหรับการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาอีกต่อไป

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง