อบจ.โคราช นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมทอดกฐิน ถวายวัดโพธิ์ทองเจริญ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 7 พ.ย. 62 ที่วัดโพธิ์ทองเจริญ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา  นาย ชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้ง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ  ได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีถวาย แด่พระสงฆ์ที่จำนพรรษากาล ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

 


ด้าน ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า วันนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินโดยได้คัดเลือกจากวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินในปีนี้ ซึ่งก็ได้แก่วัดโพธิ์ทองเจริญ อ.เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้  ซึ่งตนเองต้องขออนุโมทนาบุญกับข้าราชการ ผู้บริหาร และพี่น้องประชาชน ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศที่มาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้  โดยถือว่าเป็นมหาบุญที่ทำร่วมกันเป็นจำนวนมาก  โดยมีผู้ใจบุญร่วมกับยอดกฐินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 783,260 บาท ( เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน ) โดยเงินจำนวนดังกล่าวนี้ จะนำมาบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ ดาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง