“กัลฟ์” สานพลังผู้นำเยาวชน ขับเคลื่อนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
กลุ่มบริษัทกัลฟ์เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นช่วงวัยที่เริ่มเผชิญกับความซับซ้อนของสังคมในหลากหลายมิติ  จึงได้จัดตั้งโครงการ  Gulf Growth Future ขึ้นมาเมื่อปี 2561  โดยได้เลือก “กลุ่มเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  ซึ่งถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีเครือข่ายการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และยังมีจิตสาธารณะในการร่วมมือกันทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เข้าร่วมโครงการ Gulf Growth Future  รุ่นที่ 2

การจัดค่ายครั้งนี้มีเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 39 คนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ ชื่นวาริน รีสอร์ท ตำบลชากผง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  โดยกระบวนการค่าย Gulf Growth Future  จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมให้มีทักษะการคิดอย่างมีระบบ เน้นการทำงานเป็นทีม พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำ  เรียนรู้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลและคุณธรรม  พร้อมกับเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานไปควบคู่กัน


สำหรับกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ใช้เวลา 3วัน 2 คืน โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ

• กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  ช่วยกันเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง และทำผ้ามัดย้อมที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก

• กิจกรรม Team Building ส่งเสริมความเป็น Unity ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

• กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าและมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3-4 จังหวัดระยอง

และยังมีแขกรับเชิญพิเศษสุด exclusive จากค่าย LIFEiS  พี่นภ พรชำนิ  พี่อุ๋ย บุดดาเพลส และพี่โจ ทศกัณฐ์ ที่มา Live Show และ Talk Show สร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การเกื้อกูลสังคม การยอมรับความแตกต่าง  การดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองที่น่าสนใจ  สร้างความประทับใจให้แก่กลุ่มน้องๆ ที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าว ที นิวส์-คมชัดลึก

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง