ลำปางเจ้าหน้าที่สนธิกำลังตรวจเข้มร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงในพื้นที่ช่วงเทศกาลลอยกระทง
     นางศุกลรัตน์  จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนภัทร วงศ์เกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง, นายเมธา  โรจน์วิจิตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองลำปาง สำนักงานจังหวัด ฝ่ายปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรเมืองลำปาง สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ออกตรวจฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประเภทดอกไม้เพลิง ในเขตพื้นที่รอบตัวเมืองลำปาง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ได้สั่งให้มีการกวดขันควบคุมให้ร้านค้าผู้จำหน่ายประทัด ดอกไม้เพลิง ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ดูแลพื้นที่ควบคุมการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและการปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ หรือ ลอยกระทง ทั้งนี้ เนื่องจากในห้วงเวลาของงานเทศกาลดังกล่าว ประชาชนมักจะนิยมเล่นประทัด ดอกไม้เพลิง จุดโคมไฟ โคมลอยกันอย่างแพร่หลาย และที่ผ่านมาก็พบว่าได้เกิดเหตุระเบิด เพลิงไหม้ที่เกิดจากการเล่นดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เกิดการสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเทศกาลด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดลำปางจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสินค้าที่ควบคุมฉลาก ประเภทดอกไม้เพลิง ตามร้านค้าที่ผู้ประกอบการได้นำมาวางจำหน่าย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่รอบๆ ตัวเมืองที่เป็นย่านชุมชนหนาแน่น ซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุได้ง่าย


โดยการลงพื้นที่กวดขันครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเดินสำรวจตรวจสอบร้านค้า ผู้ประกอบการจำหน่ายประทัด และดอกไม้เพลิง ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในบริเวณตลาดออมสิน บริเวณตลาดเก่า และตามชุมชนรอบๆ เขตพื้นที่ตลาดที่เป็นจุดเสี่ยง รวมทั้งหมด 5 ร้านค้า ซึ่งพบว่าร้านค้าต่างๆ ยังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เช่น สินค้าบางรายการที่จำหน่ายไม่มีฉลากระบุรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด บางรายการระบุรายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่บอกวันหมดอายุ และวิธีการใช้ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ทำการว่ากล่าวตักเตือน พร้อมแจ้งให้ร้านค้าได้จัดทำฉลากสินค้าดอกไม้เพลิงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ โดยเน้นย้ำให้ทางร้านได้เร่งดำเนินการเพราะหากตรวจสอบพบอีกครั้ง จะถือว่ามีความผิดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก และจะให้งดจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ทันที นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ทางร้านค้า ทำการตรวจสอบสต็อกสินค้าหากพบว่าสินค้ารายการใดมีการค้างสต็อกไว้นานแล้วให้นำไปทำลายทิ้งเสีย เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการลุกไหม้ขึ้นเองได้ ตลอดจนได้แจ้งเตือนร้านค้าไม่ให้จำหน่ายประทัด ดอกไม้ไฟ ให้กับเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายและขอให้มีการจำหน่ายตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ขอฝากเตือนร้านค้าอย่าได้กระทำการในที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่ เพราะหากตรวจสอบพบจะมีความผิดตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับ และขอฝากผู้ปกครองให้ใส่ใจตักเตือนบุตรหลานที่เป็นเด็กและเยาวชน อย่าให้มีการจุดประทัดเล่น หรืออยู่ใกล้กับผู้ที่จุดประทัดโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการระเบิดได้รับอันตรายถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิตได้

ประทีป นันทะผาบ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ ลำปาง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน