นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงทรัพย์สินทางปัญญาไทย ถูกละเมิดเสียหายยับเยิน จากผู้ไม่ได้สร้างสรรค์ ชี้ยุคนี้ละเมิดได้ง่ายมาก
นายกนักประดิษฐ์ฯ ห่วงทรัพย์สินทางปัญญาไทย ถูกละเมิดเสียหายยับเยิน จากผู้ไม่ได้สร้างสรรค์ ชี้ยุคนี้ละเมิดได้ง่ายมาก - แนะปลูกฝังเยาวชนไทย ให้เคารพในสิทธิของผู้อื่น พร้อมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

             นายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่าจากรายงาน ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ว่า มูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา ที่เริ่มต้น 1 ทรัพย์สินทางปัญญา มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากถึง 3 ล้านยูโร เพียงแค่ธุรกิจเริ่มต้น และ TDRI ยังกล่าวว่า จากรายงาน วิจัย ของ de Vries ในปี 2011 ประเทศ เนเธอแลนด์ กรณีสิทธิบัตร ที่เป็นเคมีภันฑ์ เป็นเทคโนโลยี จะมีมูลค่าถึง 14,400 ล้านบาท ต่อ 1 สิทธิบัตร เมื่อเกิดการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่ตลาดกำลังเติบโต จะทำให้ผู้ประดิษฐ์ หรือ ผู้ทรงสิทธิ์ จะต้องหยุดและปิดกิจการอัตโนมัติ ทำให้มูลค่าการผลิตและส่งออก ของประเทศล่มสลายทันที มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง สร้างปัญหาให้กับรัฐบาล และปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยี Cyber ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ต่างๆเปิดให้อัปโหลด คุณสมบัติของสินค้า สี รูปแบบ และเงื่อนไขอื่นๆ และเก็บค่าบริการรายปี กับผู้ที่อยากขายสินค้า แต่รัฐไม่มีกฎหมายความลับทางการค้าที่เข้มข้น และไม่มีเทคโนโลยี Cyber itelligence ที่ทำหน้าที่ Protect & Attack เอาไว้ ป้องกันและจับคุม ความเสียหายของประเทศจะเพิ่มขึ้นเกินเยียวยา และจะทำให้สังคมการผลิต หายสาบสูญไปจากสังคมไทยโดยสิ้นเชิง หากยังปล่อยให้ต่างชาติละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไทย


        นายภณวัชร์นันท์ ยังกล่าวอีกว่า การจับเด็กละเมิดลิขสิทธิ์ลอยกระทง โดย ผู้ทำมาหากินกับกฎหมาย ตนขอสาบแช่งให้ชีวิตอับจน พวกทำลายสังคม และหากไม่มีผู้มอบอำนาจ ยิ่งไม่มีอำนาจ ยังกระทำ ถือว่าผิดร้ายแรง ทำลายฝันเยาวชน โดยตนแนะนำให้รัฐแก้ไข ห้ามจับก่อนศาลออกหมายจับ เพราะการแสวงหาพยานหลักฐานสมัยนี้หาง่าย มีทั้งกล้องวงจรปิด มือถือมากมาย จะได้ไม่มีใครไปข่มขู่ประชาชนเพื่อเรียกรับเงิน 
        สำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ควรให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ให้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพราะเมื่อรัฐบาลส่งเสริม การประดิษฐ์ และพัฒนาเป็นนวัตกรรม ยังส่งเสริมให้เยาวชน สร้างธุรกิจ Startup สมัยใหม่ ทุกสถานศึกษาควรไม่ให้เยาวชนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับสื่อมวลชน ควรสื่อสารให้ผู้บริโภค เห็นถึงผลกระทบเชิงลบ ของสินค้าเลียนแบบในทางเสียหายด้านเศรษฐกิจ การไม่เสียภาษีของผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และยังเอาเปรียบผู้บริโภค สร้างความเสียหายให้สังคมและบั่นทอนกำลังใจผู้ประดิษฐ์และผู้สร้างผลงาน และความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลของประเทศ อีกด้วย

บรรยงค์  จันทร์รอด   รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก (สวนนงนุชพัทยา)
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน