เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร อำเภอวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เมื่อถึงเวลา ดาบตำรวจวัฒนพงษ์ เกิดพูล นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ถึงรายละเอียดของการจัดงาน ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้พี่น้องชาววิเชียรบุรี ได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมแรง ร่วมใจกันในชุมชน จัดทำกระทงมาร่วมในขบวนแห่ เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และเห็นคุณค่าความสำคัญของประเพณีที่ดีงาม


หลังจากรับฟังคำกล่าวรายงาน นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี ประธานในพิธีก็ได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับลั่นฆ้องชัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการปิดงานและรับชมการแสดงรำอวยพร จากนักเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศในลำดับต่อไป

สำหรับการจัดขบวนแห่กระทงจากชุมชนในเขตเทศบาลวิเชียรบุรี จำนวน 23 ชุมชน ไดมีขึ้นในช่วงเวลา 15.30 น. โดยมีการแห่จากโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ตามเส้นทางผ่าน ตลาดและชุมชน เข้าสู่ถนนบวงสรวงและศาลสมเด็จพระนเรศวร ตามลำดับ และมีการประกวดกระทงในประเภทต่างๆ อีกด้วย 

บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีประชาชนในเขตเทศบาลมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสวยงามน่าชม โดยเฉพาะกระทงที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานต่างมีความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ ไปตามๆ กัน

ภาพ/ข่าว ชัยวัฒน์ ปานนิล ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน