สสจ.สิงห์บุรี เปิดตัวโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี จ.สิงห์บุรี
วันนี้ (14 พ.ย.2562) เวลา 10.30 น.นายแพทย์วิวัฒ  คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจัดขึ้นตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย (พ.ศ.2562 – 2563) พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดและหัดเยอรมันของประชากรกลุ่มเสี่ยง ลดอุบัติการณ์และอัตราป่วยตาย รวมถึงการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค และปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในประชากรกลุ่มเสี่ยง 


ปัจจุบันโรคหัดยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในทุกภูมิภาคทั่วโลก พบผู้ป่วยจำนวน 423,963 ราย ประเทศไทยจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วยโรคหัดแล้ว 2,861 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 21 ราย

ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562 พบผู้ป่วยโรคหัด จำนวน 6 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำ บุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ 1 - 7 ปี และฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี ทั้งในเด็กไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้ารับการฉีดฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง คนละ 1 เข็มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง มีนาคม 2563

ในส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562 พบผู้ป่วยโรคหัด จำนวน 6 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำ บุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ในเด็กอายุ 1 - 7 ปี และฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในเด็กอายุ 7 - 12 ปี ทั้งในเด็กไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้ารับการฉีดฟรีที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง คนละ 1 เข็มเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง มีนาคม 2563

 

ภาพ/ข่าว ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน